F66
爸爸誰入半退休生活
要開工嘅日子越嚟越少,而留係屋企嘅時間越嚟越多

為咗打發時間,佢終於去咗買電腦
終於,係因為佢一直都唔會用電腦
唔識打字都唔會上網
而家多咗時間,學下電腦真係一件好事嚟嘅⋯⋯

F68

同朋友傾開計先發現,
當爸爸迷上電腦,分分鐘仲犀利過小朋友去打機

學識用電腦嘅爸爸,每日都會去煲劇煲電影
大陸劇台劇日劇韓劇⋯有日仲聽到佢聽女團添!

F67

當然,有人歡喜有人愁
爸爸學識用電腦,多咗個嗜好
媽媽就多個煩惱

F72  
唔知,係未所有退咗休嘅爸爸都係咁㗎呢?

文章標籤

全站熱搜

沙沙密卡 發表在 痞客邦 留言(2) 人氣()