2013-05-25-01-10-59_deco


想即刻幫自己張即影即有大番身?
等沙沙同你一齊動手做啦!

工欲善其事 必先利其器
想整得方便, 更係要準備好工具先啦~
首先我0地要準備一把剪,一埋顏色筆,一張label紙同埋最重要ge..

一張即影即有相...

由於張相係係吳哥窟到影ge
所以我決定要加0的吳哥係張相入面

諗係畫0的咩, 就係label紙上起稿
沙沙建議: 因為張相都幾細, 所以最好用0的幼0的ge筆畫, 咁可以畫得細緻0的

 


跟住就可以上色, 沙沙緊係用番我最愛ge拍擋 --木顏色啦!

上完色, 其實都七七八八ga啦~
跟住剪佢落0黎

再貼上即影即有到..
完成!

 


呀....整完自己都好有成功感, 哈哈 (自我陶醉中....)
你都快0的整番張同大家share 下啦~

文章標籤

全站熱搜

沙沙密卡 發表在 痞客邦 留言(5) 人氣()