E5  
如果有睇過叮噹/多拉A夢嘅朋友
一定有想過如果可以俾你揀一個法寶會揀咩

我呢,最想得到嘅叮噹發寶就係隨意門啦!

有咗隨意門,每日一開門就可以到公司
平時番工都要早起兩小時,有隨意門,早半個鐘梳洗就已經可以出門口
瞓多2個鐘簡直係我每日都想發生嘅事⋯⋯
E6 
有咗隨意門,話咁快就可以去到我想去嘅地方
番工放工都唔駛同人迫呢~
E8 
有咗隨意門,仲可以話去旅行就去旅行
機票都可以慳番~
E7 
不過講咁多,都係齋講
隨意門無,法寶都係無
今晚我都係早啲瞓,睇下發夢見唔見到叮噹啦⋯⋯
E9
《轉載至 http://www.dmx.hk/hidden-menu-02/35-cat-column-01/2105-彩色樟木櫳-隨意門-byid131.html》

文章標籤

全站熱搜

沙沙密卡 發表在 痞客邦 留言(2) 人氣()